Vad är tredjepartslogistik?

Tredjepartslogistik som även kan kallas för TPL eller 3PL innebär att det finns en tredje part utöver kunden och säljaren, som kan ta över vissa delar eller hela delar av logistiken. Det innebär till exempel att ett företag kan anlita ett annat företag att sköta själva leveransen av en vara. 

Det kallas även outsourcing. Det finns flera tjänster inom denna logistik, så som transporter, men även lagerhantering. Att använda sig av en tredje part kan vara en fördel, ekonomiskt sätt och gör att företaget i sig kan fokusera på sin egen verksamhet.

Logistik hanterat av en tredje part

Om du har ett företag som har behov av tredjepartslogistik så kan ni vända er till ISY. Hos dem hittar ni olika alternativ som alla är kostnadseffektiva och är inom lagerhantering. De vänder sig bland annat till e-handelsföretag och andra företagare som kan ha behov av en tredje part för att sköta logistiken. De kan lagra era varor och produkter, oavsett hur många pallar ni har behov av att hålla lagrade. 

De lager de tillhandahåller är låsta, larmade och säkra så väl som att de är uppvärmda. Ni kan själva kontrollera era varor, via en onlinetjänst som de tillhandahåller. Så ni företagare som har behov av tredjepartslogistik, och att lagra era varor på ett bra sätt, ni kan med fördel kontakta detta företag. Vill ni läsa mer om deras tjänster så kan ni göra det direkt på deras hemsida, eller kontakta dem så kan de berätta mer för er.

Har du behov av tredjepartslogistik?

Är det så att du har ett företag så kanske du har behov av tredjepartslogistik? Detta kallas även för 3pl och det innebär att det är dels du som säljare, det är din kund och sedan är det en tredje part, som utför logistikdelar. Det kan vara hela så väl som delar av logistik och distribution. 

För din del kan du med ett företag som erbjuder tredjepartslogistik få en mängd fördelar. Du kan låta en tredje part sköta leveranser eller lagring, eller båda delar. Det är ekonomiskt fördelaktigt att låta en tredje part ta hand om dess delar, så väl som det ger dig tid att fokusera på andra delar av ditt företag.

Få hjälp med 3pl genom ett annat företag

Tredjepartslogistik kan du få hitta hos företaget ISY. De kan sköta hela eller delar av detta för er. Detta företag vänder sig gärna till dig som sysslar med e-handel och som har ett behov av att få ut dina varor på ett bra sätt, via kostnadseffektiva transporter. De kan även hjälpa till om det är så att du har ett behov av att lagra olika varor och produkter. Deras lager är uppvärmt så väl som larmade och låsta. 

Du kan ha full koll på detta lager via en onlinetjänst. Om du är intresserad av vad detta företag kan göra för dig när det kommer till 3pl inom e-handel så kan du besöka deras hemsida eller så kan du kontakta dem direkt för att diskutera detta.

Din tillverkare av förpackningsmaskiner

Inom de flesta branscher där man arbetar med produktion, tillverkning, leverans eller industri är man ofta i behov av riktigt bra förpackningsmaskiner för att man ska kunna sköta frakten av olika produkter och varor så tryggt och effektivt som möjligt. Då är det bra att kunna vända sig till en förpackningsmaskiner tillverkare som har erfarenhet av att såväl designa som att tillverka och installera olika typer av förpackningsmaskiner för att de ska kunna motsvara era förväntningar och krav på den förpackningsmaskinen eller de förpackningsmaskinerna som ni behöver till ert företag. Jimec AB är ett företag som har sin bas i Lidköping, men de hjälper även företag i hela landet, har lång erfarenhet av såväl design som produktion och montering samt installation av specialmaskiner, förpackningsmaskiner och även robotautomation för att ni som kunder ska kunna få komplett hjälp och service med de maskiner som ni behöver. 

Reparationer av befintliga förpackningsmaskiner

Hos Jimec AB vill man kunna erbjuda sina kunder komplett hjälp och service, de har därför i sin personalstyrka full kunskap och expertis inom de maskiner som de erbjuder och kan även hjälpa er med de befintliga specialmaskiner eller förpackningsmaskiner som eventuellt behöver renoveras, kompletteras eller repareras. De kan även hjälpa till med legotillverkning av vissa detaljer för att ni ska kunna skapa smidiga lösningar som fungerar för befintliga eller nya maskiner som ska fungera i harmoni med resten av maskinparken ni har på ert företag. 

Skapa en smidig förpackningsrutin

Grunden i att skapa en effektiv och gynnsam verksamhet är att ha smidiga samt tids- och kostnadseffektiva lösningar. Då ska man se till helheten och vilka investeringar som är viktiga för att ni ska kunna göra de vinster ni självklart strävar efter, hos Jimec AB arbetar man alltid för att skapa smidiga och hållbara lösningar till sina kunder när de beställer såväl förpackningsmaskiner som specialmaskiner. De kan därför hjälpa er att ta fram en förpackningsrutin och självklart även förpackningsmaskin för att ni ska kunna effektivisera ert arbete på bästa möjliga sätt och även frakta era varor och produkter tryggt och säkert.